Yvette

ADOPTED A young (7 months) cute but almost blind kitty is looking for a home!

Een jonge (7 maanden) schattige maar bijna blinde kat is op zoek naar een huis!

A very young cat was taken off the street and she was placed in an orphanage.
She lived in a residential area, probably with other cats, and was fed by the local residents.
One day they decided to have the cats all removed by the authorities and so Yvette ended up in a shelter.
Her condition, like most street cats, was quite severe. Her eyes were significantly infected. So much so that one eye couldn't be saved and it was removed. The second will most likely only see light and shadow. That is to say, beautiful Yvette is almost blind.
However, Yvette does not alter the fact that she is an affectionate, social and very people-oriented kitten.
Tested for leukemia and immunodeficiency - negative.
Sterilized and vaccinated.
She is currently being taken from the shelter to a new location where there are 2 dogs and a cat. This gives us the opportunity to better understand how she gets along with other animals.

It is not superfluous to add that partially sighted or blind cats can adapt perfectly.
There are many ways in which a poor sighted cat can still adjust to life and enjoy life and the attention of her new family. Her whiskers, the sensitive pads on her paw, her sharp hearing and also her fur as a whole ensure that Yvette, as a partially sighted cat, will be able to enjoy a perfectly independent and happy life.
Yvette will be so happy to be adopted by a loving family!
She will enrich and give as much love as she will receive!

info: Email: catspetconnect@gmail.com

Een heel jonge kat werd van de straat gehaald en naar het asiel gebracht.
Ze leefde in een woonwijk, waarschijnlijk met andere katten, en werd gevoed door de lokale bewoners.
Op een dag besloten de bewoners om de poezen allemaal te laten weghalen door de instanties en zo kwam Yvette in het asiel terecht.
Toen ze werd opgenomen in het asiel, was haar toestand zoals bij de meeste straatkatten behoorlijk ernstig. Haar ogen waren aanzienlijk geïnfecteerd. Zo erg zelfs dat één oog niet kon worden gered en het werd verwijderd. Het tweede ziet hoogstwaarschijnlijk nog enkel licht en schaduw. Dat wil zeggen dat mooie Yvette bijna blind is.
Dit neemt echter niet weg dat ze een aanhankelijk, sociaal en heel mensgericht katje is.
Getest op leukemie en immunodeficiëntie - negatief.
Gesteriliseerd en gevaccineerd.
Momenteel wordt ze van het asiel naar een nieuwe locatie gebracht waar er 2 honden en een kat zijn. Dit geeft ons de gelegenheid om beter te begrijpen hoe ze met andere dieren overweg kan.

Het is niet overbodig om toe te voegen dat slechtziende of blinde katten zich perfect kunnen aanpassen.
Er zijn veel manieren waarop een poes die slecht ziet zich alsnog weet aan te passen aan het leven en zal kunnen genieten van het leven en van de aandacht van haar nieuwe familie. Haar snorhaartjes, de gevoelige kussentjes aan haar pootje, haar scherp gehoor en ook haar pels in het geheel maken dat Yvette als slechtziende poes van een perfect zelfstandig en gelukkig leven zal kunnen genieten.
Yvette zal zo gelukkig zijn door een liefdesvol gezin te worden geadopteerd.
Ze zal een verrijking zijn en evenveel liefde geven als dat ze er zal krijgen!