YUKKA

ADOPTED /Meet Yukka! Little angel!

Yukka is een speelse en slimme hond. Yukka begroet iedereen met vreugde, ze springt rond zodat je wat aandacht aan haar kunt besteden en haar kunt knuffelen.

Yukka est une chienne ludique et intelligente. Elle accueille tout le monde avec beaucoup de joie, elle saute pour que vous puissiez lui prêter attention et la serrer dans ses bras.

Yukka is a slim and slender dog. But it's because she doesn't have her own family and home. Yukka greets everyone with joy, she jumps around so that you could pay some attention to her and snuggle her up. It is surprising how tender is the dog that was born and survived in the city streets. Yukka likes to cuddle and it seems that she absorbs your warmth, smell, and energy to last for a whole week, till the next time the volunteers come. She is small, slender, flexible and extremely sweet and gentle. Though Yukka is so skinny, she is very decisive. She is the one to maintain order when the dogs are taken for a walk. If there are any mess, Yukka barks loudly and all the dogs just walk away obediently, because even the most cocky ones obey Yukka without question. We have this little angel in our shelter and she is waiting to be noticed and taken home! Height – 45 cm Born in 2016

Yukka est une chienne ludique et intelligente. Elle accueille tout le monde avec beaucoup de joie, elle saute pour que vous puissiez lui prêter attention et la serrer dans ses bras. Tres courageuse, elle est née et a survécue dans les rues de la ville. Elle n'a jamais renoncé à son rêve de vivre à la maison. Bien que Yukka soit si gentille, elle est très décisive. C'est elle qui maintient l'ordre lorsque les chiens sont promenés. Quand il y a du désordre, Yukka aboie bruyamment et tous les chiens marchent simplement docilement, car même les plus arrogants obéiront à Yukka sans aucun doute  Nous avons ce petit ange dans notre refuge et elle attend d'être remarquée et ramenée à la maison! Hauteur au garrot - 45 cm Né en 2016, pucée, stérilisée et en bonne santé !

Yukka is een speelse en slimme hond. Yukka begroet iedereen met vreugde, ze springt rond zodat je wat aandacht aan haar kunt besteden en haar kunt knuffelen. Het is verrassend hoe teder is de hond die geboren en heeft het overleefd in de straten van de stad. Weliswaar heeft ze haar droom on thuis te leven nooit opgegeven. Of ze had vroeger een thuis. Yukka houdt van knuffelen en het lijkt erop dat ze je warmte, geur en energie absorbeert om een hele week mee te gaan, tot de volgende keer dat de vrijwilligers komen. Ze is klein, teder, flexibel en buitengewoon lief en teder. Hoewel Yukka zo fijn is, is ze zeer besluitvaardig. Zij is degene die de orde handhaaft wanneer de honden uitgelaten worden. Als er rommel is, blaft Yukka luid en lopen alle honden gewoon gehoorzaam weg, omdat zelfs de meest arrogante van hun gehoorzaamt Yukka zonder twijfel. We hebben deze kleine engel in ons asiel en ze wacht om opgemerkt te worden en mee naar huis te worden genomen! Hoogte schoft- 45 cm Geboren in 2016 Chip 643 0941004 66216 www.petconnect.be ❤️ P.S. De adoptie gebeurt via de vereniging PetConnect met een officiële overeenkomst. De adoptie kosten bedragen € 300 (vliegticket, vaccins, paspoort, elektronische chip).