Varya

RESERVED/RESERVEE/GERESERVEERD
Super affectionate kat Varya is looking for a family!

Super aanhankelijke kattin Varya is op zoek naar een gezin!

Super affectionate cat Varya is looking for a family! She lived in the basement of a large building for about a year, probably someone threw her out of the house. She went out with her friends - two cats, the people took the other two home, and Varya was left alone until she was taken for treatment and overexposure. She is very attracted to people!! Varya gets along very well with other cats, but is afraid of dogs. She is used a cat scratcher and a litter box. As a result of the transferred infection on half of an eye a membrane was formed (this can be seen in the photo), but need not do anything, her vision was preserved. Virus tests are negative. Varya really needs people's love and affection!

Super aanhankelijke kattin Varya zoekt een gezin! Ze woonde ongeveer een jaar in de kelder van een groot gebouw, waarschijnlijk heeft iemand haar het huis uit gegooid. Ze ging buiten met haar vriendinnen - twee katjes. De mensen namen andere twee mee naar huis, en Varya bleef alleen achter totdat ze werd genomen voor de behandeling en overbelichting. Ze voelt zich erg aangetrokken tot mensen !! Varya kan heel goed overweg met andere katten, maar is bang voor honden. Zij is gewend aan krabpalen en kattenbak. Als gevolg van de overgedragen infectie op de helft van een oog werd een vliesje gevormd (dit is te zien op de foto), maar hoeft niets te doen, haar visie bleef behouden. Virustests zijn negatief. Varya heeft echt de liefde en genegenheid van mensen nodig!

info: Email: catspetconnect@gmail.com
P.S. De adoptie gebeurt via de vereniging PetConnect met een officiële overeenkomst.