Panda 2

ADOPTED Are you looking for a real friend - then Panda is your dog! She is very people-oriented, cheerful and loyal.

Bent u op zoek naar een echte vriend - dan is Panda uw hond! Ze is zeer mensgericht, vrolijk en trouw. Wij weten niet wat haar leven voor het asiel was, wellicht was het niet gemakkelijk om verlaten te worden door mensen van die je houd.

Are you looking for a real friend - then Panda is your dog! She is very people-oriented, cheerful and loyal. We don't know what her life was for the shelter, it may not have been easy to be abandoned by people you love. But Panda has not lost faith in GOOD and trust in people! She is filled with love for life, for people, for dogs, for everything in the world. And she wants to share this love with her family. Panda now lives in an asylum - and is a favorite of all volunteers. But what do such a sweetheart do in a shelter? We are looking for a permanent home for her!
Panda is a smart, tender girl with a beautiful black and white sponge. Friendly, affectionate, calm. She is very attracted to a person, enjoys stroking with pleasure.
walks well on a leash.
Chip 643110800046214
Date of Birth - October 2017
In our shelter since December 2017.
Sterilized, vaccinated.
Panda is 50 cm tall, Weight is 16 kg.

Bent u op zoek naar een echte vriend - dan is Panda uw hond! Ze is zeer mensgericht, vrolijk en trouw. Wij weten niet wat haar leven voor het asiel was, wellicht was het niet gemakkelijk om verlaten te worden door mensen van die je houd. Maar Panda heeft haar geloof in het GOEDE en vertrouwen in mensen niet verloren! Zij is gevuld met liefde voor het leven, voor mensen, voor honden, voor alles in de wereld. En ze wil deze liefde delen met haar gezin. Panda woont nu in een asiel - en is een lieveling van alle vrijwilligers. Maar wat doen zo een lieverd in een asiel? Wij zoeken een permanente thuis voor haar!
Panda is een slimme, tedere meid met een mooie zwart-witte spons. Vriendelijk, aanhankelijk, kalm. Zij voelt zich erg aangetrokken tot een mens, geniet van aaien met plezier.
Loopt prima aan de lijn.
Chip 643110800046214
Geboortedatum - oktober 2017
In de opvang sinds december 2017.
Gesteriliseerd, gevaccineerd.
Panda is 50 cm groot, Gewicht is 16 kg.