PINKY

Adopted Lovely Pinki, born on 01/07/2017

Pinky Bonjour, je m'appelle Pinky, à cause de mon beau nez rose  Je suis une femelle de 2,5 ans et je vis au refuge à coté de Moscou depuis 2 ans voila, alors que mes frères et sœurs ont déjà trouvé leur maison ! Je suis mignonne, intelligente et gentille. Je m'entends bien avec les enfants, les chats et les autres chiens ! Je marche en laisse et je suis habituée à me déplacer en voiture. Je suis un chien de rêve ! Chaque jour, quand je m'endors, Je rêve qu'un jour quelqu'un tombera amoureux de mon nez rose et finira par m'emmener au paradis du chien appelé à la maison. Je suis de la taille moyenne (50cm), chipée et stérilisée. Je vous attends ! P.S. L'adoption se fait par le biais de l'association PetConnect avec un accord d'adoption officiel.

Let’s get to know each other – my name is Pinky. I ended up in the shelter with my brothers and sisters when we were little puppies. Three of my siblings have already found their homes, but I am still in the shelter and it has already been 2 years. I never knew what is real “HOME”, where other dogs are taken from the shelter. Recently I had a chance to find out – it appeared to be a big cage where it is warm, dry, comfortable and fun inside. There you can also get delicious food and go for a walk every day. I would call it a dog’s heaven. Once, my curator took me for a ride in the car. It was so exciting, I could enjoy the views of the streets and nature from the window. I liked this car ride so much! And my curator Natalya was very proud of me, she noted I behaved very well in the car and even did not make a mess. Did I need to? I didn’t understand. After, we came to Natalya’s home where I have met two other dogs. One dog sniffed me and left, probably she didn’t like me. The other one started gnarring at me, I wanted to respond but decided I don’t need any trouble. There were other small animals in the house, also with 4 legs and tails but they didn’t look like dogs. It appeared to be cats and there were 8 of them. It was strange, I wanted to play with them but they were hiding from me. I didn’t insist. Then I took a bath. I always enjoyed swimming in the shelter’s pool and here it was even better! The water was so warm and a shampoo smelled so good. When it was time to go to sleep I tried making myself comfortable on the couch, however I was told that dogs are not allowed to sleep there. Oh well, I am ok with that, anyway better than sleeping in the shelter’s cage. I was given a personal mattress, very soft and comfy. In the morning we went to an exhibition aimed at finding home for homeless dogs as I am. There was so many people and dogs that at first I was a little scared, but I got used to them fast, everyone were kind and friendly. People were coming up to pet me. Since I like it very much, I offered them to rub my pink nose with great pleasure. Because pink nose is my thing! I have noticed that people liked me very much, asked Natalya lots of questions about me and it was so heartwarming to hear so many good things she told about me. And it was all true – I am cute, pretty, smart, kind, and friendly, I get along with cats and people, trained to walk on the leash and even behave well in the car! I am a dream dog. So I don’t know why nobody took me home that day. Now, every day when I fall asleep I think about that one day which I have spent outside the shelter. I dream that someday someone will fall in love in my pink nose and will finally take me to the dog’s heaven called home. Heights – 50 cm Healthy, vaccinated, sterilized Born 01.07.2017

Pinky Bonjour, je m'appelle Pinky, à cause de mon beau nez rose  Je suis une femelle de 2,5 ans et je vis au refuge à coté de Moscou depuis 2 ans voila, alors que mes frères et sœurs ont déjà trouvé leur maison ! Je suis mignonne, intelligente et gentille. Je m'entends bien avec les enfants, les chats et les autres chiens ! Je marche en laisse et je suis habituée à me déplacer en voiture. Je suis un chien de rêve ! Chaque jour, quand je m'endors, Je rêve qu'un jour quelqu'un tombera amoureux de mon nez rose et finira par m'emmener au paradis du chien appelé à la maison. Je suis de la taille moyenne (50cm), chipée et stérilisée. Je vous attends ! P.S. L'adoption se fait par le biais de l'association PetConnect avec un accord d'adoption officiel.

Laten we elkaar beter leren kennen - mijn naam is Pinky. Als kleine pups ben ik met mijn broers en zussen in het asiel beland. Drie van mijn broers en zussen hebben hun huis al gevonden, maar ik zit nog steeds in het asiel en het is alweer 2 jaar geleden. Ik heb nooit geweten wat echt "THUIS" is, waar andere honden uit het asiel terecht komen. Onlangs had ik de kans om erachter te komen wat dat is- het bleek een grote kooi te zijn waar het binnen is warm, droog, comfortabel en leuk. Daar kunt u ook heerlijk eten en elke dag een wandeling maken. Ik zou het een hondenhemel noemen. Een keer nam mijn curator me mee voor een ritje in de auto. Het was zo spannend dat ik vanuit het raam kon genieten van het uitzicht op de straten en de natuur. Ik vond deze autorit zo leuk! En mijn curator Natalya was erg trots op me, ze merkte op dat ik me heel goed gedroeg in de auto en zelfs geen rommel maakte. Moest ik? Ik begreep het niet. Daarna kwamen we bij het huis van Natalya, waar ik twee andere honden heb ontmoet. Een hond rook aan me en vertrok, waarschijnlijk vond ze me niet leuk. De andere begon tegen me te knagen, ik wilde reageren maar besloot dat ik geen problemen nodig had. Er waren andere kleine dieren in huis, ook met 4 poten en staarten, maar ze leken niet op honden. Het bleken katten te zijn en het waren er 8! Het was vreemd, ik wilde met ze spelen, maar ze verstopten zich voor mij. Voor mij geen probleem! Daarna nam ik een bad. Ik heb altijd genoten van zwemmen in het zwembad van de asiel en hier was het nog beter! Het water was zo warm en een shampoo rook zo lekker. Toen het tijd was om te gaan slapen, probeerde ik mezelf op de bank comfortabel te maken, maar ik kreeg te horen dat honden daar niet mogen slapen. Nou ja, daar ben ik ok mee, hoe dan ook beter dan slapen in de kooi van de opvang. Ik kreeg een persoonlijk matras, heel zacht en comfortabel. 'S Morgens gingen we naar een tentoonstelling die erop gericht was om thuis een thuis te vinden voor dakloze honden. Er waren zoveel mensen en honden dat ik eerst een beetje bang was, maar ik raakte er snel aan gewend, iedereen was aardig en vriendelijk. Mensen kwamen om me te aaien. Omdat ik het erg leuk vind, bood ik ze aan om met veel plezier over mijn roze neus te wrijven. Omdat roze neus mijn ding is! Ik heb gemerkt dat mensen me erg leuk vonden, Natalya veel vragen over mij stelden en het was zo hartverwarmend om zoveel goede dingen te horen die ze over mij vertelde. En het was allemaal waar - ik ben schattig, mooi, slim, aardig en vriendelijk, ik kan goed overweg met katten en mensen, getraind om aan de lijn te lopen en me zelfs goed te gedragen in de auto! Ik ben een droomhond. Dus ik weet niet waarom niemand me die dag naar huis heeft gebracht. Nu, elke dag als ik in slaap val, denk ik aan die ene dag die ik buiten het asiel heb doorgebracht. Ik droom dat iemand op een dag verliefd zal worden in mijn roze neus en me uiteindelijk naar de hemel van de hond zal brengen, thuis genoemd. Pinky is 50 cm groot, Chip No. 643094100486402