Mishka (beertje) special dog reeds in Belgie

What Mishka (Beertje) experienced in his life on the street, only he and those who abused this affectionate tame and trusting dog do know. They cut off his tail and stuck out his eye. They stung, as the eye doctor said during the exam, with something very, very thin that the eye hasn't leaked, probably with a needle. It happened last summer.

Wat Mishka (Beertje) overleefde in zijn leven op straat, weten alleen hij en degenen die een aanhankelijke, tamme en vertrouwensvolle hond hebben mishandeld. Ze hakten zijn staart af en staken zijn oog uit. Ze prikten, zoals de oogarts zei tijdens het onderzoek, met iets heel, heel duns, dat het oog niet is uitgelekt, waarschijnlijk met een naald. Het is afgelopen zomer gebeurd. Mishka huilde lang en luid, de staartstomp was ziek, etterend, maden wikkelden zich daarheen. Sindsdien heeft Mishka waarschijnlijk een hekel aan vliegen.

What Mishka (Beertje) experienced in his life on the street, only he and those who abused this affectionate tame and trusting dog do know. They cut off his tail and stuck out his eye. They stung, as the eye doctor said during the exam, with something very, very thin that the eye hasn't leaked, probably with a needle. It happened last summer. Mishka cried long and loud, the tail stump was sick, purulent, maggots wrapped there. Since then, Mishka probably hates flies Fortunately, he was saved by volunteers, who placed him into a foster family. He is now healed and can enjoy a loving life. But now we are looking for a forever home for him. What else do we know about him? Mishka once had a home, but how he lost his house, and the meaning of life, we will never know. But we know that the meaning of life for him is a person, his person, his owner forever. After all the torture, he is not bitter, he worships people - absolutely all known and unknown, he never has aggression, you have immediate confidence - he needs people in his life! Ideal family for him are a quiet family with a house and a small garden. He will run happily on the grass, tirelessly behind a ball. He will happily join the company of a female dog. He has to get used to the cats, in the beginning he competes with them for food, he has not completely forgotten his previous hungry life. But once he is not hungry, he will not worry anymore and everything becomes calm. It is good with children. Mishka is about five years old.

Wat Mishka (Beertje) overleefde in zijn leven op straat, weten alleen hij en degenen die een aanhankelijke, tamme en vertrouwensvolle hond hebben mishandeld. Ze hakten zijn staart af en staken zijn oog uit. Ze prikten, zoals de oogarts zei tijdens het onderzoek, met iets heel, heel duns, dat het oog niet is uitgelekt, waarschijnlijk met een naald. Het is afgelopen zomer gebeurd. Mishka huilde lang en luid, de staartstomp was ziek, etterend, maden wikkelden zich daarheen. Sindsdien heeft Mishka waarschijnlijk een hekel aan vliegen. Gelukkig was hij gered door vrijwilligers, zij hebben hem opgenomen in een fostergezin. Hij is nu genezen en kan genieten van een liefdevol leven. Maar nu zoeken wij een forever thuis voor hem. Wat weetn wij nog meer van hem? Mishka had ooit een thuis, maat hoe hij zijn huis verloor, en daardoor de zin van het leven, zullen we nooit weten. Maar wij weten dat de zin van het leven voor hem is een mens, zijn mens, zijn baasje voor altijd. Na alle martelingen is hij niet verbitterd, hij aanbidt mensen - absoluut allemaal bekend en onbekend, hij heeft nooit agressie, heeft je onmiddellijk vertrouwen – hij heeft mensen nodig in zijn leven! Ideale omstandigheden voor hem zijn een rustig gezin met een huis en een tuintje. Hij zal vrolijk op het gras rennen, onvermoeibaar achter een bal. Hij zal zich graag bij het gezelschap van het een teefje. Aan de katten moet hij wennen, met hen concurreert hij eerst om voedsel, zijn vorig hongerig leven heeft hij niet helemaal vergeten. Maar ene keer dat hij geen honger meer heeft, zal hij geen zorgen meer maken en alles word rustig. Het is goed met kinderen. Mishka is ongeveer vijf jaar oud.

Stay Connected

Contact Us

Do you want to be part of PetConnect?

Do you want to adopt one of ours dogs?

Do you have questions?

Feel free to submit below form and one of us will contact you back shortly.

What is your request about?

PetConnect a.s.b.l.

Email

petconnectbelgium(@)gmail.com

Registration number

0740.552.933

Bank Account

BE52 9733 8066 4309

© 2020 PetConnect asbl